فروشگاه اینترنتی فولیا

تامین کننده عمده و جزء فراورده های عسلی و زعفران.

مدیریت مجموعه:
آقای حجت وکیلی

شماره های تماس:
۰۹۱۴۶۵۱۶۸۰۶ و ۰۲۱۲۲۹۷۰۲۵۷